sponsor
YANG MIAN
YangMianPort
• Biography
• Collection
ARTISTS
• Fu Xi
• Guo Wei
• Han Qin
• He Dan Cheng
• He Duoling
• Hi Yi
• Li Hua Shen
• Loui Hong
• Luo Fa Hui
• Tu Hong Tao
• Wang Chen Yun
• Yang Mian
• Zhao Nengzhi
• Zhou Chun Ya
Yan Mian's Collection
zoom1
standard of beauty no.1 (2005)
100 x 100 cm
oil on canvas
Y_M1
zoom2
standard of beauty no.1 (2005)
150 x 200 cm
oil on canvas
Y_M2
zoom3
standard of beauty no.1-6 (2005)
300 x 200 cm
oil on canvas
Y_M3
zoom4
standard of beauty no.1 (2005)
100 x 100 cm
oil on canvas
Y_M4
Y_M5
zoom5
standard of beauty no. (2005)
180 x 120 cm
oil on canvas