sponsor
LUO FA HUI
Luo_Fa_Collection
• Biography
• Collection
ARTISTS
• Fu Xi
• Guo Wei
• Han Qin
• He Dan Cheng
• He Duoling
• Hi Yi
• Li Hua Shen
• Loui Hong
• Luo Fa Hui
• Tu Hong Tao
• Wang Chen Yun
• Yang Mian
• Zhao Nengzhi
• Zhou Chun Ya
Luo Fa Hui's Collection
zoom1
no. 2 (2005)
45 x 60 cm
oil on canvas
L_F_H1
zoom2
no. 5 (2005)
160 x 150 cm
oil on canvas
L_F_H2
zoom3
no. 7 (2005)
100 x 100 cm
oil on canvas
L_F_H3
zoom4
Blue rose (date)
160 x 150 cm
oil on canvas
L_F_H4
zoom5
no. (2005)
91 x 73 cm
oil on canvas
L_F_H5
zoom6
No. 3 (2005)
60 x 60 cm
oil on canvas
L_F_H6