sponsor
HE DUOLING
He_Duoling
• Biography
• Collection
ARTISTS
• Fu Xi
• Guo Wei
• Han Qin
• He Dan Cheng
• He Duoling
• Hi Yi
• Li Hua Shen
• Loui Hong
• Luo Fa Hui
• Tu Hong Tao
• Wang Chen Yun
• Yang Mian
• Zhao Nengzhi
• Zhou Chun Ya
He Duoling's Collection
H_D1
zoom1
dancer op.12 (date)
55 x 40.5 cm
pastel on paper
zoom2
the lying girl no.6 (date)
100 x 80 cm
oil on canvas
H_D2
H_D3
zoom3
mother and daughter no.1 (2005)
150 x 120 cm
oil on canvas
H_D4
zoom4
baby no.1 (2005)
100 x 80 cm
oil on canvas
H_D5
zoom5
title (date)
size
style
H_D6
zoom6
title (date)
size
style